δελτα 3 αε
Καλώς ήλθατε στη ΔΕΛΤΑ 3 Α.Ε.

H Δέλτα 3 Α.Ε. δραστηριοποιείται από το έτος 1994 στον τομέα παροχής υπηρεσιών Logistics.

Συγκεκριμένα, προσφέρει υπηρεσίες στους τομείς διάθεσης αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και αποταμιευτικών χώρων, αποθήκευσης και αποταμίευσης εμπορευμάτων ιδιοκτησίας τρίτων, φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, τελωνειακών εργασιών καθώς και της ασφάλειας των αποθηκευμένων εμπορευμάτων. Επιπλέον λειτουργεί ως Φορολογική Αποθήκη ειδών, που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Μάθετε ακόμη περισσότερα για την εταιρεία.